Co wpływa na wizerunek marki w Internecie?

Wizerunek marki w Internecie to sposób, w jaki dana firma jest postrzegana przez potencjalnych klientów, współpracowników, konkurencję, a także media. To, czy jest on pozytywny, w dużej mierze przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. W dobie tak silnej konkurencji, skutecznie prowadzony branding pozwala zdobyć zaufanie do marki.

Dlaczego wizerunek marki jest tak ważny?

Branding to stały proces, który wymaga konsekwencji i przemyślanych decyzji. Działania właściciela marki powinny podążać za zmieniającymi się poglądami i upodobaniami konsumentów, ponieważ obecnie to nie moc produkcyjna, lecz posiadanie lojalnych odbiorców stanowi jedno z najwartościowszych aktywów firmy. Z wizerunkiem marki związana jest jej reputacją, na którą mogą składać się nawet bardzo odmienne od siebie wizerunki posiadane przez firmę w przyszłości. Zbudowanie zaufania konsumentów i partnerów biznesowych  pozwala na osiągnięcie mocnej pozycji na rynku oraz przewagi nad konkurencją.

Co ma wpływ na postrzeganie naszej firmy?

Aby zarządzanie wizerunkiem odniosło sukces, należy przede wszystkim zdefiniować czynniki, które mają wpływ na tworzenie wizerunku marki. Należą do nich:

 

Strategia budowania marki  – 6 kroków do sukcesu

Ponieważ każda firma chce być kojarzona pozytywnie oraz zdobywać zaufanie klientów i lojalność pracowników, powinna dążyć do tego poprzez zróżnicowane działania.

1.Punktem wyjścia jest opracowanie strategii, w której zostaną określone cele, a także misja i wizja marki, będące nieodłącznymi elementami tworzenia się jej tożsamości. Wizerunek firmy powinien je odzwierciedlać

2.W kolejnym kroku konieczne jest określenie obecnego wizerunku, a także opisanie tego docelowego, dla nas idealnego, do którego firma będzie dążyć. Warto na tym etapie wziąć pod uwagę opinie klientów, pracowników, instytucji i dziennikarzy, z którymi współpracujemy, jak również konkurencji.

3. Zdefiniowanie grupy odbiorców jest następnym istotnym zagadnieniem, które powinno być dokładnie opracowane. Jest to również moment, kiedy należy ustalić, czy zależy nam na kreowaniu wizerunku na nowo, czy utrzymaniu lub zmiany obecnego.

4. Jeśli cele zostały już określone, należy wytyczyć działania  i wybrać instrumenty kształtowania wizerunku. Wybór narzędzi uzależniony jest od specyfikacji firmy i jej indywidualnych potrzeb. Do najpopularniejszych spośród nich należą: system identyfikacji wizualnej( logo, papier firmowy, stopka e-mailowa, czcionki dozwolone w materiałach marketingowych, kolory, grafikę dopuszczalną w materiałach drukowanych i na stronie internetowej, zdjęcia, wzory ofert, prezentacji, koperty, wizytówki, szatę materiałów marketingowych czy gadżetów itp.), zarządzanie jakością, reklama, public relations, sponsorowanie i komunikacja nieformalna.

5. Realizacja programu wymaga stałej czujności i obserwacji szeroko pojętego otoczenia, aby móc w razie potrzeby uaktualnić plan i dostosować go do sytuacji.. Planując tego rodzaju działania, nie można zapomnieć o przypisaniu do nich odpowiedniego budżetu.

6. Należy pamiętać o ciągłej kontroli na wszystkich etapach procesu, bowiem niewielkie nawet niedopatrzenie może niekorzystnie odbić się na tworzonym wizerunku. Kontrola, jako ostatni etap brandingu, oznacza porównanie ustalonych wcześniej celów z otrzymanymi realiami.

Powierz kreację wizerunku Twojej firmy profesjonalistom!

Konstruowanie wizerunku marki jest rzeczą skomplikowaną i trudną, zwłaszcza w obecności rosnącej konkurencji. Ponieważ jednak to wizerunek jest głównym wyróżnikiem  firmy na rynku oraz tworzenia więzi z coraz bardziej wymagającymi klientami, rekomendujemy zlecenie brandingu profesjonalnej firmie, która posiada doświadczenie i odpowiednie zasoby wiedzy. Testin.pl obecny jest na branżowym rynku już od wielu lat i cieszy się zaufaniem sporego grona firm, którym pomógł w osiągnięciu sukcesu. Naszą domeną są tworzone nie tylko nowoczesne strony internetowe, sklepy internetowe, ale także profesjonalny branding. Jeśli więc chcesz, aby Twoja marka została zauważona i doceniona, a co za tym idzie – zdobyła